برآورد تعداد کل مرگ و میر منتسب به PM2.5 هوای شهر اصفهان در سال 92

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 519

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM06_464

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: در دو ده ه اخیر مطالعات اپیدمیولوژیک در جهان نشان دادند که آلودگی هوای بیرونی باعث شیوع بیماریهایی مانند مشکلات تنفسی و قلبی، کاهش عملکرد ریه، برونشیت مزمن و مرگ می شود . نتایج مطالعات در خصوص اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آلاینده ها بصورت موارد بستری، مراجعه به پزشک، تعداد موارد یک بیماری خاص، سالهای از دست رفته زندگی و مرگ بیان می شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بهداشتی و مرگ زودرس ناشی از PM2.5 درشهر اصفهان در سال 92 بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی اکولوژیکی است. برای ارزیابی اثرات بهداشتی PM2.5 در این مطالعه از نرم افزار Air Q2.2.3 که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) جهت بر آورد و تخمین اثرات بهداشتی آلاینده های هوا روی سلامتی جمعیت به کار می رود استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین غلظت PM2.5 به ترتیب به ایستگاه های استانداری و خواجو مربوط است. و همچنین غلظت متوسط سالیانه، متوسط زمستان، متوسط تابستان و صدک PM2.5 98 در شهر اصفهان به ترتیب برابر با 76/64 ، 81/93 ، 71/37 و 204/3 μg/m3 بوده است. و تعداد موارد مرگ منتسب به PM2.5 با بروز پایه 683/5 نفر در 105 نفر و با خطر نسبی 1/011، 1/015 و 1/019 به ترتیب 978، 733 و 1213 نفر بوده است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد مرگ زودرس کل منتسب به PM2.5 در شهر اصفهان بر اساس تحلیل نرم افزار AirQ قابل توجه می باشد. و میانگین غلظت PM2.5 در فصل سرما به دلیل وجود اینورژن حرارتی ، افزایش استفاده از سوخت های فسیلی برای گرمایش منازل و سوخت وسایط نقلیه و ترافیک بالا بیشتر از میانگین غلظت آن در فصل گرما است.

نویسندگان

علی عبداله نژاد

دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نگار جعفری

دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

امیر محمدی

دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

یعقوب حاجی زاده

استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان