ارایه مدل رویه استاندارد در سازمان های امدادی(مورد مطالعه :سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 522

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS03_001

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

در جهانی که فناوری ها درهر لحظه در حال تغییر هستند ،توجه به ایمنی و در نظر گرفتن فرایندهای اجرای عملیات های سازمان های امدادی بسیار حایز اهمیت است . بدین منظور لازم است فرایند صححیح اجرای یک عملیات آتش نشانی از تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله فرایند های عملیاتی SOP در یک حادثه شهری تو سط سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین مورد برر سی قرار می گیرد .این تحقیق کاربردی و از نوع کیفی ا ست. ابزار گرد آوری اطلاعات ،کتابخانه ای و م صاحبه نیمه ساختار یافته با فرماندهان عملیات می با شد. نتیجه این تحقیق ارایه مدلی کلی و ا ستاندارد برای فرماندهی عملیات است.

نویسندگان

مهدی ریزوندی

دانشجوی دکترای کارآفرینی ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین

علیرضا رحمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین

داوود ملک محمدی

کارشناس مدیریت فرهنگی ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین

ابوالفضل ذوالقدر

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین