مطالعه برخی ارقام جو زراعی با استفاده از صفت فروکتان تحت تنش سرمای دیررس بهاره

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF02_143

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش، بررسی صفت فروکتان در برخی ارقام جو زراعی تحت تنش سرمای دیررس بهاره بود. طرح به صورت تجزیه مرکب در قالب کاملا تصادفی اجرا شد. دو عامل برای بررسی پاسخ شامل سطوح ژنوتیپ با 20 سطح و تنش دمایی با چهار سطح در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه داده ها نشان داد، تنش وارد شده، ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و استرس نسبت به میزان فروکتان اختلاف معنی داری دارند. همچنین معنی داری اثر متقابل سطوح تنش دمایی و ژنوتیپ نشان می دهد که با تغییر سطوح تنش سرما، واکنش ژنوتیپ ها متفاوت می گردد. نتایج مقایسه میانگین داده های صفت فروکتان نشان داد که در پاسخ به تنش سرمای بهاره تنوع وجود دارد.

نویسندگان

سحر شمسی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سید رضا قلی میرفخرایی

استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی خدادادی

دانشجوی سابق دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس