رابطه مشاور- مراجع ، پیروی از درمان و رضایت مراجعان از مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 987

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIPSA06_005

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

رضایت مراجعان از مراکز مشاوره یکی از عوامل مهم در ارتقای کیفیت این مراکز است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش رابطهمشاور- مراجع و پیروی از درمان در رضایت مراجعان از مراکز مشاوره انجام شد. در پژوهش حاضر که روش آن به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع همبستگی بود، شرکت کنندگان شامل 107 نفر از مراجعه کنندگان بودند که مقیاس رضایتمندی مراجع،پیروی کلی و رابطه مشاور- مراجع پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان دادند بین رابطه مشاور- مراجع و رضایت از مراکز مشاوره رابطه مثبت وجود داشت. لازم است به منظور افزایش رضایت مراجع از مراکز مشاوره، بر بهبود کیفیت رابطه مشاور- مراجع توجه بیشتری به عمل آید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمیرا ورمقانی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

حمید پورشریفی

گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

فربا زرانی

گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهرنوش اثباتی

دکتری روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران