بررسی پدیده جریان غلیظ در مخازن سد و راهکارهای مهار آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,098

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_199

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در سرتاسر دنیا بخش عظیمی از حجم مفید مخازن سدها به واسطه رسوبگذاری از بین می رود .از جمله مهمترین عوامل تولید رسوب، فرسایش سطح حوضه آبریز می باشد. لذا ارایه راهکارهایی برای حفاظت سطح حوضه آبریز سدها به منظور جلوگیری از فرسایش آنها و ورود رسوبات به درون مخازن سد بسیار مهم می باشد. اما پس از ورود رسوبات به مخزن سد، حرک آنها ناشی از اختلاف چگالی بین مخلوط آب و رسوب و آب مخزن می باشد. این پدیده را جریان غلیظ می گویند. لذا تحقیق در خصوص شناخت این پدیده از اهمیت بسیاری برخوردار است. جریان غلیظ، جریانی با چگالی بیشتر از سیال پیرامون می باشد که این اختلاف در چگالی منجر به کاهش شتاب ثقل می شود. جریان غلیظ باعث انتقال رسوبات به نزدیکی بدنه سد و ایجاد خطر برای تاسیسات جانبی می گردد. لذا ارایه راهکارهایی به منظور کنترل آن در مخازن سدها بسیار مهم می باشد.

نویسندگان

مهدی دریایی

استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران -

سید محمود کاشفی پور

استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

مهدی قمشی

استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران