مقایسه توان عضلانی دانش آموزان رده سنی ( 11- 9 ) سال استان خوزستان با مقادیر نورم ملی و بین المللی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 463

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH01_115

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مقایسه توان عضلانی دانش آموزان ( 11- 9 ) سال استان خوزستان با مقادیر نورم ارایه شده ملی و سازمان جهانی ایفرد است. برای این منظور از بین کلیه دانش آموزان پسر رده سنی ( 11- 9 ) سال مدارس ابتدایی استان خوزستان ، تعداد 405 نفر بر اساس جدول اودینسکی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. سپس آزمون های پرش ارتفاع و پرش جفت بعنوان سنجش توان عضلانی آمادگی جسمانی دانش آموزان انتخاب شدند. پس از بررسی نرمال بودن داده ها، از آزمون استنباطی تی تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین پرش طول و پرش ارتفاع دانش آموزان ( 11- 9 ) سال با میانگین نورم ملی و بین المللی در سطح معناداری 0/05 تفاوت وجود دارد، که میانگین دانش آموزان خوزستان پایین تر از نورم ملی و بین المللی بود. بنابراین معلمان و مربیان ورزشی باید برای ارتقای سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان زمینه هایی را فراهم کنند تا این افراد با قرارگیری در معرض این زمینه های فعال تمرینی بتوانند به عملکرد وآمادگی مطلوب و بهینه ای دست یابند.

کلیدواژه ها:

نورم ملی ، نورم بین المللی ، دانش آموزان مقطع ابتدایی ، توان عضلانی

نویسندگان

هادی زمان زاده

آموزش و پرورش شهرستان باغملک

ایمان زکوی

دانشکده علوم پزشکی آبادان