بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان با نیاز های خاص و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی آنان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 533

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHWIAUQ03_300

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان با نیازهای خاص و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی آنان پرداخته شده است. به این منظور از کل جامعه آماری معلمان دانش آموزان با نیازهای خاص در سطح استان همدان تعداد 200 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش به همراه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که میانگین فرسودگی شغلی معلمان 34/35 است و همچنین ملاحظه می شود که بین مدرک تحصیلی معلمان، رشته تحصیلی ایشان، نوع معلولیت دانش آموزان، دوره تحصیلی دانش آموزان، سابقه کاری معلمان با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد، اما بین جنسیت با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری یافت نشد.

کلیدواژه ها:

فرسودگی شغلی ، معلمان ، دانش آموزان با نیازهای خاص

نویسندگان

علیرضا ذوالفقاری

گروه آموزش ابتدایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

داود فتحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تویسرکان،ایران

احمدعلی جدیدیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تویسرکان،ایران