CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان با نیاز های خاص و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی آنان

عنوان مقاله: بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان با نیاز های خاص و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی آنان
شناسه ملی مقاله: MHWIAUQ03_300
منتشر شده در سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا ذوالفقاری - گروه آموزش ابتدایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران
داود فتحی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تویسرکان،ایران
احمدعلی جدیدیان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تویسرکان،ایران

خلاصه مقاله:
در این پژوهش به بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان با نیازهای خاص و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی آنان پرداخته شده است. به این منظور از کل جامعه آماری معلمان دانش آموزان با نیازهای خاص در سطح استان همدان تعداد 200 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش به همراه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که میانگین فرسودگی شغلی معلمان 34/35 است و همچنین ملاحظه می شود که بین مدرک تحصیلی معلمان، رشته تحصیلی ایشان، نوع معلولیت دانش آموزان، دوره تحصیلی دانش آموزان، سابقه کاری معلمان با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد، اما بین جنسیت با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری یافت نشد.

کلمات کلیدی:
فرسودگی شغلی، معلمان، دانش آموزان با نیازهای خاص

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/716439/