شناسایی و بررسی تاثیر اشتیاق به رشد مدیران بر رشد کسب و کار در چهارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده (مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده صادراتی منتخب استان تهران)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 398

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_123

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اشتیاق به رشد مدیران بر رفتار آنها مبنی بر رشد کسب و کار خود می باشد. این پژوهش همچنین به بررسی عوامل موثر بر اشتیاق به رشد مدیران در قالب نظریه رفتار برنامه ریزی شده می پردازد. روش پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران شرکت های تولیدی صادرکننده کوچک و متوسط با رشد بالا می باشد و در بخش کمی مدیران این نوع شرکتها بدون شرط رشد انتخاب می شوند (n=69). تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری باز و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار pls انجام پذیرفت. یافته ها نشان می دهد که اشتیاق به رشد مدیر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار وی مبنی بر رشد شرکت خود دارد. بدین معنا که هر چه میزان اشتیاق به رشد مدیر بالاتر باشد به سطح بالاتری از رشد در شرکت خود دست می یابد. زیرا بالا رفتن سطح اشتیاق به تلاش بیشتری در راستای هدف مورد نظر که در اینجا رشد شرکت است می انجامد. در این پژوهش سه عامل موثر بر اشتیاق به رشد مدیر مد نظر قرار گرفت که عبارتند از ویژگی های شخصیتی مدیر، ویژگی های محیط شرکت و ویژگی های شرکت. ارتباط و تاثیر این عوامل بر اشتیاق به رشد مدیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

اشتیاق به رشد ، رشد شرکت ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، شرکت های کوچک و متوسط تولیدکننده صادراتی

نویسندگان

فایزه حنیف زاده

کارشناس ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران -

کامبیز طالبی

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران -

سید مجتبی سجادی

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران -