ارایه رویکری جدید برای ارزیابی ومدیریت ریسک بازار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 491

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_026

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

بازارها اماکن سوداگری و معامله هستند که اغلب در مرکز شهرها قرار گرفته اند. بازار شهر مورد مطالعه نیز همانند بازار بیشتر شهرهای قدیمی مسقف بوده و از بافت سنتی برخوردار است. در حال حاضر این بازار با حدود 4500 نفر شاغل و تردد روزانه بیش از 20000 نفر و همچنین تنوع مواد موجود در انبارها، کاربرد مواد شیمیایی خطرناک، فقدان امکانات ایمنی لازم و ضعفهای متعدد ساختاری به یک مجموعه مخاطرهآمیز تبدیل شده است.در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مشاهده مستقیم، بررسی اسناد و مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است. تعیین نمره ریسک هر ناحیه بازار بر اساس تعداد شاغلین، عمر ساختمان، مواد غالب، مشاغل و آسیب شناسی بنا صورت گرفته است. یافتههای مطالعه نشان از این دارد که متوسط نمره ریسک اماکن موجود در بازار هدف معادل 90 است.نمره ریسک7/23 درصد اماکن نیز بالای 80 برآورد گردید. راسته های دباغ خانه و پارچه سرای گمرگ از پرخطرترین اماکن و راستههای شیشه برها، قصابها و اسکندریه کم خطرترین مناطق بودند. برای کاهش ریسک خطرات بازار، اصلاح ساختاری تاسیسات زیربنایی، طراحی و نصب سیستمهای کشف و اعلام حریق و برنامه ریزی جهت آموزش شاغلین پیشنهاد میشود

نویسندگان

ایرج محمدفام

استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان