بررسی خواص حرارتی و ساختار میکروسکوپی چندسازه های پایه پلی پروپیلنی در درصدهای مختلف الیاف کوتاه شیشه و تالک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_027

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

چندسازه های پایه پلیمری موادی مرکب هستند که به سبب دارا بودن خواص مناسب کاربردهای متنوعی را در صنایع مختلف به خود اختصاص دادهاند. هدف از این تحقیق بررسی خواص حرارتی و ساختارمیکروسکوپی چندسازههای پایه پلیپروپیلنی در درصدهای مختلف الیاف کوتاه شیشه/تالک میباشد.چندسازهها از %80 پلیپروپیلن به عنوان زمینه و %20 مجموع الیاف کوتاه شیشه و پودر تالک %0)، %5،%10، %15 و (%20 به روش اکستروژن در دمای 230°C ساخته شد. شاخص جریان مذاب، دمای خمش حرارتی و دمای بلورینگی نمونهها مورد بررسی قرار گرفت و تصویربرداری از سطح شکست به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بر روی آن انجام گردید. مشاهده شد که با افزایش درصد جایگزینی الیاف کوتاه شیشه به وسیله پودر تالک از %0 تا %20، شاخص جریان مذاب از 6/01 g/10min به 11/7 g/10min افزایش و دمای خمش حرارتی از 140/6 °C به 66/8 °C کاهش یافت. همچنین دمای بلورینگی چندسازه باافزایش درصد تالک رفتار کاهشی داشت. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع شکست نیز مشاهده گردید که با افزایش درصد تالک در چندسازه، از درصد تخلخل آن کاسته شده است.

نویسندگان

محمدزمان ذکایی

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

غلامرضا خلج

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران