بهسازی مادی های اصفهان با رویکرد کشاورزی شهری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 595

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSDUS07_116

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

همراه با رشد فزاینده جمعیت و توسعه شهری به ویژه شهرهای سنتی با بافت تاریخی، بدون در نظرگرفتن و حفظ بافت ها ، معنا و مفهومی ندارد. نگهداری و بهسازی سیمای شهر یادآور خاطرات گذشتگان و راهنمای آیندگان است. خاطراتی که فرهنگ و تمدن آنها را متجلی میسازد و می تواند سیمای جدیدی مخصوص به خود را به شهروندان ارایه کند. لذا بجاست با بهرهگیری ازهویت گذشته تاریخی شهر اصفهان؛ به بهسازی محیط مادی ها با همیاری مردم پرداخته شود. در این مطالعات با رویکرد کشاورزی شهری برخی تاثیرات آن بر توسعه پایدار شهری برای مادی ها ارایه شده است. روش تحقیق به کارگرفته شده توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی کاربرد مادی ها در گذشته تا به امروز بوده است و که موجب انتخاب رویکرد نوین کشاورزی شهری شده است که می تواند راه حلی برای بهسازایدار محیط مادی ها باشد. یافته ها نشان می دهد که با ایجاد فضای قابل کشت در بستر مادی ها، نه تنها امکان بهسازی متناسب با هویت محیط رخ می دهد بلکه در بردارنده ی تاثیرات توسعه پایدار اجتماعی و محیطی نیز می باشد. همچنین برخی از راهکارهای اجرایی، جهت دستیافتن به بهسازی مادی ها ارایه شده است.

نویسندگان

آناهیتا ربیعی دستجردی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر

نغمه علیزادگوهری

هیات علمی دانشگاه آزاد

عرفان ربیعی دستجردی

کارشناس ارشد معماری دانشگاه هنر اصفهان