مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوزه آبخیز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSP02_007

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پخش سیلاب در حوزه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک با هدف ذخیره سیلاب ها، روشی مناسب جهت بهره برداری از آب رودخانه های فصلی و جریان مازاد رودخانه های دایمی می باشد. مهمترین قدم، مکان یابی مناطق مستعد برای پخش آب و نفوذ دادن آن به سفره آب زیرزمینی است که برای تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب از سامانه تصمیم گیری چند معیاره و سیستم تصمیم گیری استفاده مناسبی شده است. پژوهش حاضر بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در حوزه آبخیز ایور کاشمر انجام گردید و هدف آن شناسایی مناطق مستعد اجرای سیستم پخش سیلاب بود. در این پژوهش تعداد پنج معیار تراکم پوشش گیاهی، تناسب اراضی، سازند زمین شناسی، شیب و شمار منحنی در مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) همراه با زیرمعیارهای مربوطه بررسی و اولویت بندی شد. سپس با استفاده از وزن به دست آمده برای لایه ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه پهنه بندی نهایی تهیه گردید. نتایج نشان داد که معیار پوشش گیاهی دارای بیشترین اهمیت است و پایین دست حوزه برای اجرای سیستم پخش سیلاب مناسب تر می باشد.

نویسندگان

مهدی بشیری

استادیار گروه مرتفع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی

فاطمه حجابی

دانشجوی کارشناسی ارشد، آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی