بررسی تاثیر پدیده خشکسالی بر کمی و کیفی رودخانه کرخه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA13_014

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش جمعیت و افزایش نیاز آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت، فشار زیادی به منابع آبهای سطحی وارد شده است . این مساله در کنار وقوع خشکسالی های شدید و طولانی مدت شرایطی را برای کشور، خصوصا برای مناطق خشک و فراخشک پدید آورده است که آن را با چالش های جدی در زمینه کمیت و کیفیت آب مواجه کرده است. در این پژوهش روند تاثیر پدیده خشکسالی بر کمی و کیفی رود خانه کرخه مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی تغییرات کیفی و کمی آب رود خانه کرخه از داده های کیفی و کمی ایستگاه حمیدیه در بازه زمانی 1362 تا 1395 مربوط استفاده شد و و همبستگی ریگسون این داده ها ارزیابی و روند تغییرات زمانی بررسی گردید. با استفاده از SPSS با نرم افزارهای آماری داده های مکانی و توصیفی و بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه های اطلاعات مکانی برای پارامترهای کیفی آب و کمی رودخانه کرخه تهیه و برروی هم منطبق گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین به منظور برآورد شدت و مدت خشکسالی استفاده گردید. نتایج بررسی تغییرات آب رود خانه کرخه در 3 دهه اخیر حاکی از روند SPI اقلیمی از شاخص استاندارد نزولی آن بوده و همچنین نتایج حاصل از تغییرات کمی و کیفی آب رودخانه کرخه در دهه اخیر نشان داد که با افزایش تکرار خشکسالی و افت شدید بارش ،کمیت و کیفیت آب رودخانه کرخه، خصوصا در بازه زمانی 1387 تا 1395 دارای روند نزولی بوده است. نتایج نشان داد که در طی 33 سال ، تکرار وقوع خشکسالی اقلیمی در دهه اخیر نسبت به دو دهه گذشته، 3برابر شده است. با توجه به نتایج میتوان گفت که تنها راه اساسی و اصولی جهت جلوگیری از عواقب خطرناک خشکسالی و کاهش کمیت و کیفیت منابع آب سطحی، مصرف درست و قانونمند آب و جلوگیری از برداشت بی رویه آبهای سطحی می باشد

نویسندگان

یوسف پارسه

کارشناسی ارشد عمران – مهندسی آب