بررسی راهکارهای تحول فرهنگی موثر در توسعه تعاون در جامعه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COOPSCHOOL01_010

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

توسعه اقتصادی در دهه های اخیر یکی از آرمان های اساسی در کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم بوده است. برای تبیین منشا توسعهیافتگی یا توسعه نیافتگی) کشورها رویکردهای مختلفی از قبیل تفاوت در داده ها و مواهب طبیعی، نظام سیاسی، رویکرد تاریخی در مراحل توسعه و جهشهای فن آوری مطرح شده است. یکی از رویکردها به مساله توسعه، رویکرد تفاوتهای فرهنگی و نهادی در کشورها است. در این رویکرد، تمهیدات مناسب فرهنگ اقتصادی و نهادهای اجتماعی یکی از عوامل کلیدی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی می شود. فرهنگ پایه و اساس رفتارهای انسانی را شکل می دهد و بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان استوار است. بنابراین توسعه اقتصادی که مستلزم انجام رفتارهای خاص در زمینه های مختلف زندگی انسانی است به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابستگی زیادی دارد. یکی از مهم ترین تحولات در این مسیر تحولات فرهنگی و تغییر در نگرش افراد جامعه است و تحول فرهنگی در فرایند توسعه از اساسی ترین تغییرها است. تعاون یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به پشتوانه نقش پررنگ مردم می تواند اثر قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از الزامات اساسی برای ارتقاء جایگاه بخش تعاون، تحول فرهنگی و ارتقاء فرهنگ کار جمعی در جامعه است. تحول فرهنگی از طریق آموزش در مدارس-خصوصا آموزش در سنین کودکی-و الگوسازی فرهنگی مناسب در جامعه صورت می گیرد. در این مقاله ضمن بیان تاثیر فرهنگ در رشد و توسعه اقتصادی، به بیان نقش مدارس و آموزش های سنین کودکی در ایجاد تحول فرهنگی و ارتقاء فرهنگ تعاون در جامعه می پردازیم .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی فاطمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی