ورزش و سلامت روانی دانش آموزان دختر راهنمایی شهر آق قلا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_030

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به خطر افتادن سلامت روانی دانش آموزان درست مشابه بیماری جسمانی است مثل مرض قند، ناراحتی قلبی و.. که روزهای نمادی بررسی تفکرات احساسات و سلامت جسمانی و رفتارها تاثیر می گذارد. تغییرات شیمیایی مغز، تغییرات بزرگ زندگی مثل از دست دادن والدین، از دست دادن دوستان نزدیک و نوع زندگی از لحاظ فیزیکی خانه، ماشین، وسایل زندگی و... حتی تغییرات روی سلامت روانی دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد هدف از پژوهش حاضر، بررسی ورزش و تاثیر آن بر سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر آق قلا بود به این منظور 300 دانش آموز دختر 150 ورزشکار و 150 غیر ورزشکار مقطع راهنمایی شهرستان اق قلا با میانگین سن 3/6 ± 11/5 به طور تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای بررسی سلامت روانی از پرسشنامه سلامت روانی که در دفتر مرکزی مشاوره دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور جهت مسابقات المپیاد شهریور 90 تهیه شده بود 20 سوال ان مرتبط با سن دانش آموزان راهنمایی بود انتخاب و به آنها داده شد یافته های پژوهش نشان داد بین سلامت روانی و ورزش ارتباط معنی داری وجود داشت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد دانش آموزانی که به یکی از کلاس های ورزش حداقل 2 بار در هفته مراجعه می کنند و یا در هفته از فعالیت جسمانی مطلوب برخوردارند از سلامت روانی مطلوب تری برخوردارند و نسبت به کارها و اعمال روزانه از اعتنماد به نفس بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه ها:

سلامت روانی ، ورزش ، دانش آموزان دختر راهنمایی

نویسندگان

شهناز کریمیان

دانشجوی دکتری مدیریت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، دبیر تربیت بدنی گرگان ایران

نرگس تمسکنی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش