مقایسه تاثیر ورزش های رزمی بر عوامل خطرزای آتروسکلروز در مردان جوان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 629

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_005

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثربخشی هشت هفته تمرینات کاراته، تکواندو و جودو بر آمادگی جسمانی و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در دانشجویان افسری دانشگاه امام حسین (ع) بود. متغیرهای وابسته قبل و بعد از هشت هفته تمرینات کاراته، تکواندو و جودو تعیین شدند. از آزمون های تی وابسته و انووای یک طرفه و تست تعقیبی توکی برای تحلیل یافته ها در سطح P<0.05 استفاده شد. تمرینات کاراته باعث افزایش Vo2max، استقامت عضلانی و HDL و کاهش سرعت، تکواندو باعث افزایش چابکی، استقامت عضلانی، HDL و فیبرینوژن و کاهش Vo2max ، سرعت و TG و جودو باعث افزایش چابکی، استقامت عضلانی، HDL و هموسیستیین و کاهش سرعت شدند. P<0.05 بین Vo2max کاراته کاران با تکواندو کاران و جودوکاران اختلاف وجود داشت همچنین میزان افزایش استقامت عضلانی در جودوکاران از تکواندوکاران بیشتر بود. P<0.05 تمرینات کاراته ، تکواندو و جودو در افزایش استقامت عضلانی موثر است، ولی در کاراته به استقامت بالاتنه، سرعت و چابکی، در تکواندو به استقامت عضلات تنه، Vo2max و سرعت و در جودو به Vo2max و سرعت توجه بیشتر باید صورت گیرد. همچنین برای بهبود وضعیت ریسک فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان تدابیر جدیدی بایستی اتخاذ گردد.

نویسندگان

محسن جعفری

گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی شیروان ایران