بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_634

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع کاربردی-همبستگی است. گردآوری داده ها با استفاده از اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 85 شرکت طی بازه زمانی 6 ساله 1389 تا 1394 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل و ا ویوز استفاده شده است. برای سنجش فرضیه ها از آزمون های رگرسیون، دوربین واتسون و هاسمر و فیشراستفاده شده است که نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. کمیته حسابرسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و حق الزحمه حسابرس را تعدیل می کند.

کلیدواژه ها:

اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ، حق الزحمه حسابرس ، اهرم مالی کمیته حسابرسی

نویسندگان

شیدا طاهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

کریم نعمتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

شراره طاهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز