طراحی مدل فرهنگ سازمانی هافستد بر مبنای منطق فازی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 625

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_455

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تاثیر فرهنگ در سطح ملی ، دیر زمانی است که شناخته شده است. ولی واژ ه فرهنگ سازمانی، واژه بسیار جوانی در ادبیات مدیریت است. فرهنگ سازمانی شمشیری دو لبه است. ازیک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند. لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدی باشد بر سر اعمال تغییرات در سازمان. در این مقاله با استفاده از ریاضیات فازی مدلی برای فرهنگ سازمانی ارایه گردیده است. در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی شده است که در آن سیستم، ورودی های ابعاد فرهنگی هافستد شامل فاصله قدرت، ابهام گریزی، مردگرایی/ زن گرایی و فردگرایی/ جمع گرایی می باشد و خروجی ها، مدل های فرهنگ سازمانی است که شامل فرهنگ دیوان سالاری، فرهنگ ارگانیک، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ قبیله ای می باشد. در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها در سیستم افراز بندی شده و به اعداد فازی تبدیل می شوند و در مرحله سوم قوانین استنتاج بیان می شوند و در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می گیرد و در نهایت رفتار متغیرها در سه روش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نهایت مدل سیمولینک فرهنگ سازمانی هافستد بر مبنای سیستم فازی ارایه می گردد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ ، مدل فرهنگ هافستد ، تیوری مجموعه های فازی ، سیستم خبره

نویسندگان

اقدم محمدلو

دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی واحد قزوین

عباسعلی جعفری

کارشناسی ارشد تاریخ

مرتضی عظیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی