بررسی اثرات کاربرد خاکی اسید هیومیک بر پارامترهای گلدهی گیاه همیشه بهار در شرایط کشت در خاک و آب شور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,030

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_124

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

شوری یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان است با استفاده از برخی مواد ارگانیک در شرایط تنش می توان کیفیت و شاخص های رشدی در گیاهان را افزایش داد برای بررسی تاثیر کاربرد اسید هیو میک بر روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی گیاه همیشه بهار در شرایط کشت در خاک و آب شور ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل سه سطح اسید هیومیک (20،10،0 میکرومول) در گلخانه انجام شد . نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط تنش ناشی از شوری آب و خاک کاربرد اسید هیومیک موجب اثرات مثبت معنی دار بر تعداد و طول عمر گل ها گردید، به گونه ای که غلظت 20 میکرومول اسید هیومیک موجب افزایش 6/2 برابری تعداد گل ها و افزایش 36 درصدی عمر گل ها گردید. شاخص کلروفیل در گیاهان مورد تیمار نیز افزایش 52 درصدی داشت، اگرچه این ماده بر قطر گل اثرات معنی داری نشان نداد.

نویسندگان

افسانه کردستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان زینتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

وحیدرضا صفاری

دانشیار گروه علوم مهندسی باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محبوب صفاری

استادیار پژوهشی گروه محیط زیست، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته