تاثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گل گاو زبان تحت تنش شوری(Borago Officinalis L)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 509

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_113

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف آب شور بر صفات سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه گیاه دارویی گاو زبان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به اجرا در آمد. فاکتور اول سطوح پرایمینگ بذر (200،100،0 میلی مولار سالیسیلیک اسید) و فاکتور دوم سطوح شوری (6،4،2،0 دسی زیمنس بر مترمربع) بود. تنش شوری سبب کاهش سرعت و درصد جوانه زنی و همچنین کاهش طول ریشه چه و ساقه چه گردید. نتایج نشان داد که سطح شوری 6 دسی زیمنس بر متر به ترتیب موجب کاهش.36،59درصدی طول ساقه چه و درصد جوانه زنی و کاهش بیش از 2برابری طول ریشه چه نسبت به شاهد گردید . در صورتی که پرایمینگ بذور گل گاوزبان با سطح 200میلی مولار اسید سالیسیلیک در شرایط تنش آب شور سبب بهبود صفات فوق الذکر نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

طیبه رنجبرشورآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش باغبانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

وحیدرضا صفاری

دانشیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی اکبر مقصودی مود

دانشیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی،دانشگاه شهید باهنر کرمان