بررسی اثرات کاربرد پساب فاضلاب شهری و چند بهساز خاک بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی آلوده شده به عناصر سنگین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_040

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت همزمان بهسازهای مختلف تثبیت کننده عناصر سنگین و پساب فاضلاب شهری بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی آلوده شده به چند عنصر . گرفتانجام آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار بهساز (بیوچار تولید شده از سبوس برنج در دماهای 300) B300 (و 600) B600 (درجه سلسیوس، خاکستر بادی زغال سنگ (CFA ،(و بدون اعمال بهساز) در دو سطح (2 و 5 (٪تحت آبیاری با آب مقطر و پساب فاضلاب شهری انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد بیوچارهای تولیدی (به ویژه B600 (سبب کاهش غلظت و جذب کل عناصر سنگین در ذرت شده بود . همچنین آبیاری با پساب فاضلاب سبب کاهش جذب کل عناصر سنگین در گیاه ذرت شد ه است. به طور کلی به نظر می رسد کاربرد بیوچارهای تولید شده در هر دو دما نسبت به خاکستر بادی زغال سنگ می تواند سبب کاهش میزان جذب عناصر سنگین در پی کاربرد فاضلاب در نمونه خاک‪های آلوده به این عناصر شود. کاربرد بیوچارها توانسته است به صورت موثری نقش فاضلاب را در افزایش تحرک عناصر سنگین در گیاه کاهش و سبب کاهش جذب عناصر در خاکهای آلوده به عناصر سنگین شود.

کلیدواژه ها:

بیوچار ، خاکستر بادی زغال سنگ ، عناصر سنگین ، زیست فراهمی ، فاضلاب

نویسندگان

محبوب صفاری

استادیارگروه پژوهشی محیط زیست پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته