ارزیابی استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO و تعیین بلوغ و کارکردهای آن در سازمان های پروژه محور : مطالعه موردی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 984

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF05_019

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

امروزه در دنیا اجرا، اداره و بهره برداری از پروژه ها جز با فراگیری و به کاربستن تکنیک های مد یریت پروژه امکان پذ یرنیست. در این پژوهش با توجه به مشکلات پروژه های عمرانی شهری از جمله طولانی شدن زمان، کاهش کیفیت، افزا یش هزینه های تمام شده برخلاف برآورد های اولیه، موازی کاری ها در پروژه های دستگاه های اجرایی شهر، توجه نکردن به اولویت بندی پروژه ها و .. که سبب ایجاد مدیریت شهری ناپایدار ی می گردد ، به دنبال استقرار دفتر مد یریت پروژهPMO تعیین بلوغ و کارکردهای آن در یک سازمان پروژه محور فعال در حوزه مدیریت شهری هستیم.بنابراین در ابتدا بااستفاده از الگوی بولز که میانگین کلی حوزه های دانش را به عنوان سطح بلوغ مدیریت پروژه در سازمان در نظر می گیرد،سطح بلوغ سازمان، سطح 4 تعیین شد و پیشنهاد پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در این سطح بلوغ که سطح مد یریت شده است داده شد تا بتواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد. همچنین طبق نتایج پرسشنامه بولز حوزه های دانش مد یریت هزینه، مدیریت محدوده و مدیریت ریسک به ترتیب در اولویت های8,9,10تدارکات، مدیریت کیفیت و مدیریت زمان به ترتیب اولویت های 1,2,3شدند. با توجه به نظریات مربوط به کارکرد ها ی دفتر مدیریت پروژه، در یک جمع بندی این کارکرد ها به 11 مورد خلاصه وکارکرد کنترل و نظارت بر پروژه ها به عنوان مهمترین اولویت و سپس توجه به جمع آوری و آرشیو اطلاعات و تجربیات پروژه ها به عنوان اولو یت بعد ی برا ی دفتر مدیریت پروژه تعیین شدند. برای جمع آوری اطلاعات از 4 پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته استفاده شد.

نویسندگان

نیما امانی

استادیار گروه عمران، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

جعفر حمیدی ممرآبادی

کارشناس ارشد مدیریتساخت- موسسه غیرانتفاعی طبری بابل