پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سازمان های پروژه محور

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 700

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DESCONF01_180

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف این مقاله ارایه یک شالوده محکم نظری است تا بر مبنای آن درک بهتری از مدیریت سازمانی پروژهبه دست آید. این مقاله به بیان شواهد تجربی میپردازد که طبق آن دفاتر مدیریت پروژه و مدیریت پروژهسازمانی، به عنوان بخشی از فرایند تاریخی درون یک بافت سازمانی، فارغ از مرزهای سنتی نظریهاثباتگرای مدیریت پروژه قابل فهم باشد. تاریخچه دفاتر مدیریت پروژه در چهار سازمان مستندسازی وتحلیل میشود. تکامل سازمانها و دفاتر مدیریت پروژهشان با رویدادها، تنش ها و تغییراتی همراه بودهاست. فرایند تاریخی مبنایی بهتر برای توسعه نظریهای در مورد دفاتر مدیریت پروژه و نظریه ای جامعتر درمورد مدیریت سازمانی پروژه ارایه میدهد. در حقیقت دفتر مدیریت پروژه توانسته است با کسب نتایجچشمگیری، توجه اکثر سازمانها را به خود جلب نماید. این دفتر که البته نقشی فراتر از تهیه برنامهزمانبندی پروژه ها و نظارت بر روند پیشرفت پروژه ها را بر عهده دارد، در سازمانها به عنوان رکنی اساسیبرای تضمین موفقیت آنها شناخته شده است.

نویسندگان

حمید شهابی فر

مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرستان فردوس

احمد مصطفایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت