بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده در بازسازی مناطق آسیب دیده

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 360

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJSS-7-12_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده اردبیل در بازسازی مناطق آسیب دیده، طراحی و با سفارش و تامین اعتبار دانشگاه علامه طباطبایی در سال های 127 - 1277 اجرا شده است. در بیان مشکل و چارچوب نظری آن، پدیده مشارکت به منزله یکی از مشخصه های مربوط به توسعه در کنار چند شاخص دیگر مرتبط با همین حوزه، از دیدگاه صاحب نظران بررسی شده است. پرسش اصلی تحقیق این است: میزان مشارکت روستاییان زلزله زده اردیل با توجه به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها در امر ساخت و ساز اماکن آسیب دیده چگونه بوده است برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه، کلیه خانوارهای ساکن در روستاهای آسیب دیده از زلزله اسفندماه 1275 شهرستان اردبیل با حداقل میزان تخریب بیست درصد با حجم نمونه 52 خانوار بوده اند؛ در آزمودن فرضیه های مربوط به متغیر مشارکت و متغیرهای مربوط به آن، نتایج زیر به دست آمد. - ارتباط بین میزان مشارکت با سطح سواد، میزان سن و وضعیت سلامتی روسای خانوار تایید شد، ولی ارتباط با جنس روسای خانوار مورد تایید قرار نگرفت. تفاوت این میزان مشارکت و مقدار زمین زیرکشت و نوع مالکیت آن ملاحظه نشد، در صورتی که این تفاوت در این میزان مشارکت و مجموع درآمد ریس خانوار تاید گردید. - ارتباط معکوس بین میزان مشارکت با میزان تخریب منزل مسکونی تایید شد. - روسای خانوارهایی که از کمک های دریافتی از دولت راضی تر بودند، به همان نسبت، میزان مشارکت بیشتری را برای بازسازی اعلام می کردند- روسای خانوار مخالف با بقای روستا رغبتی برای مشارکت اعلام نمی کردند، در صورتی که موافقان با بقای روستای تخریب شده، میزان مشارکت بالاتری را برای بازسازی ابراز می داشتند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و همچنین مشاهدات عینی گروه تحقیق، پیشنهادهای در چند مقوله مطرح گردید.

کلیدواژه ها:

مشارکت خانوارهای زلزله زده ، بازسازی ، مشارکت در ساخت

نویسندگان

محمد زاهدی اصل

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی