شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLR-1-3_002

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعده ی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیان دیده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعه ی زیان جلوگیری کند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامخسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانه هایی از اینقاعده دیده می شود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مستقلی انجام نشده است . باید توجه داشت که تکلیف زیان دیده به کاستن از خسارت، بی حدوحصر نبوده و باید بهشرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجرای تکلیف یادشدهوجود داشته باشد که وظیفه ی تقلیل از سوی زیان دیده را منتفی کن د. این مقاله می کوشد با مطالعه ی تطبیقی و نگاهی به اسناد بی نالمللی و حقوق انگلیس که خواستگاه اصلی قاعده یمورد نظر است، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند

نویسندگان

ابراهیم شعاریان

دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

یوسف مولایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه