بررسی تاثیر ویژگیهای آشفتگی فردی بر رفتار خلاقانه با تاکید بر نقش خصوصیات کاوشگرانه در زمینه کارآفرینی مطالعه موردی در شرکتهای روی استان زنجان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO03_056

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همواره با او در تمام شیون مختلف زندگی انسان حضور داشته و مبنای تمامی تحولات و پیشرفت های بشری بوده است. کارآفرین فرآیندی است که در محیطها و مجموعه های مختلفی اتفاق می افتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوری افرادی که به فرصت های اقتصادی واکنش نشان می دهند رخ می دهد که این باعث ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از بعد گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی است و از آنجایی که تمام اهداف این پژوهش در راستای کسب دانش لازم جهت برطرف کردن نیازی مشخص و شناخته شده می باشد، بنابراین روش این پژوهش بر اساس هدف استفاده از تحقیق، کاربردی است. و از بعد زمان، مقطعی است چرا که داده های لازم جهت آزمون فرضیه ها در فاصله زمانی خاصی )مهر 1394 تا شهریور 1395 جمع آوری خواهد شد. جامعه آماری، مدیران شرکتهای خصوصی فعال در بخش شرکتهای روی استان زنجان می باشد تعداد جامعه اماری 120 نفر می باشد، حجم نمونه 92 نفر بدست آمد. از روش تصادفی برای انتخاب نمونه ها استفاده شده و پرسشنامه ها در اختیار ایشان قرار گرفت. از تعداد 100 پرسشنامه توزیع شده، 92 پرسشنامه دریافت شد. بنابرین تعداد حجم نمونه ای که برای محاسبات آماری وارد نرم افزارSPSS می شود برابر با 92 خواهد بود.

کلیدواژه ها:

آشفتگی فردی ، خصوصیات کاوشگرانه و رفتار خلاقانه کارکنان

نویسندگان

امیرحسین اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

ابوالفضل مقدم

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه مدیریت بازرگانی