محاسبه دوز دو رادیوداروی تسکینی استرانسیوم - 89 و ساماریوم - 153 برای متاستازهای استخوانی در ناحیه لگن

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,825

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCONF01_017

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

رادیودارو درمانی بهترین و موثرترین روش درمانی به منظور تسکین و کاهش درد استخوانی ناشی از متاستاز استخواناست. (99)Sr و (153) Sm دو رایوایزوتوپ شناخته شده برای این منظور است. در این پژوهش ناحیه لگن یک زن بزرگسال واجزای درونی آن (مثانه، رحم و تخمدان ها) را با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX شبیه سازی نموده و دوز را برای ایندو رادیوایزوتوپ گسینده ی با محاسبه کردیم. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش ملاحظه شد که برای تومورهاییکه عمق بیشتری در استخوان دارند، بهتر است از رادیوایزوتوپه (99) Sr و برای تومورهایی که در سطح استخوان گسترشبیشتری دارند از رادیوایزوتوپ های (153)Sm استفاده شود. با توجه به مقایسه این دو رادیوایزوتوپ مشاهده شد که (89) Srیشترین دوز و (153)Sm کمترین دوز را برروی بافت استخوانی به جا می گذارند. همچنین به سایر بافت ها دوزی نمی رسد کهاین خود مزیتی برای این رادیوایزوتوپ ها به شمار می آید. این نتیجه با توجه به برد و طیف انرژی که این دو رادیوایزوتوپدارند، قابل پیش بینی بود.

نویسندگان

هانیه سادات گلرخ

گروه فیزیک دانشگاه شاهرود

علی اصغر مولوی

گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری