تراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 918

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DEA09_136

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

هدف این مقاله ارزیابی تراکم در حالت ورودی و خروجی مطلوب و نامطلوب است. به دست آوردن تراکم برایارزیابی بهبود عملکرد، دارای اهمیت خاصی می باشد. تعیین تراکم در تحلیل پوششی داده ها از جمله موضوعات مهم وکاربردی برای محققین است به طوریکه در این زمینه ، مدیران و تصمیم گیرندگان تلاش فراوان برای به دست آوردنآن داشته اند زیرا تراکم موجب کاهش کارایی است.از دیدگاه مدیریت ، هرگاه افزایش یک یا چند ورودی باعث کاهشالزامی یک یا چند خروجی گردد، به طوریکه سایر ورودی ها و خروجی ها بدون تغییر باشند، تراکم صورت میگیرد. در این مقاله، با توجه به اینکه در دنیای واقعی خروجی و ورودی نامطلوب نیز در کنار ورودی و خروجی مطلوبوجود دارد بنابراین مدلی را برای تعیین تراکم در این حالت ارایه می شود تا بدین طریق بتواند کمک شایانی را بهمدیران و تصمیم گیرندگان موسسات تولیدی و خدماتی داشته باشد و در نهایت بر روی یک مجموعه از داده هایحقیقی اجرا خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تراکم ، ورودی و خروجی نامطلوب ، تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

سمانه شاهین پر

گروه ریاضی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

فرهاد حسین زاده لطفی

ریاضی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

محسن رستمی مال خلیفه

ریاضی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران