تقسیم بندی مشتریان بانک، با استفاده از کشف روابط بین مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (مطالعه موردی: مشتریان بانک اقتصاد نوین)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,348

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEMAH01_073

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

در عصر حاضر رشد فناوری اطلاعات و سهولت استفاده از آن، سبب افزایش شدید رقابت میان شرکت ها و سازمان های عرضه کننده این کاربردها گردیده است. حوزه ی بانکداری به عنوان یکی از حوزه گرفته های مهم تاثیر از فناوری اطلاعات در عصر حاضر مطرح به عبارتیست. ا دیگر ساختار و فرایندهای سیستم بانکداری سنتی با وجود فناوری هایی همچون دستگاههای خودپرداز، پایانه های فروشگاهی ، بانکداری اینترنتی، بانکداری موبایل و بصورت عامتر انواع مختلف بانکداری الکترونیک، دچار تغییر و تحولات بنیادین شده . لذا با تواست جه به رشد بانکداری الکترونیکی در کشور و تعدد سرویسهای بانکداری الکترونیکی از یک سو و سلایق و رفتار مشتریان بانک از سویی دیگر باعث شده است که کشف روابط بین مشتریان و محصولات مختلف بانکی و ارزیابی نیازهای آنها برای برآورده نمودن به ومنظور حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید ضروری باشد. بدین منظور خوشه بندی و تحلیل رفتار مشتریان بانکداری الکترونیکی براساس داده های جمع آوری شده از پایگاه های داده بانک می تواند الگویی برای شناخت بهتر و تحلیل رفتار مشتریان باشد. لذا در این تحقیق به دنبال خوشه بندی و تحلیل رفتار م شتریان بانک با استفاده از تکنیکهای داده کاوی خواهیم بود. به منظور خوشه بندی مشتریان از متدولوژی DM-CRISP استفاده شده و با مدل سازی الگوریتم های خوشه بندی مانند Means-K و TwoStep در نرم افزار Modeler SPSS IBM در نهایت خوشه های مشتریان و معیارهای هر خوشه مشخص خواهد شد. براین اساس در هر خوشه به ارزیابی و شناخت خوشه ها پرداخته خواهد شد تا بتوان درک بهتری از مشتریان دریافت کننده خدمات بانکداری الکترونیکی ایجاد نمود.

نویسندگان

اصغر ربیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

امیر محترمی

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سجاد شکوهیار

دکترای مهندسی صنایع، عضو هییت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی