اثربخشی کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه گرا

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LIRJ-1-2_011

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف: هدف عمده این پژوهش، بررسی تاثیر کارگاه سواد اطلاعاتی زمینه گرا در تحول درک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مفاهیم و رشد مهارت های آنان در جستجوی اطلاعات و بهره گیری از آن در پیشبرد پژوهش است. روش: پژوهش به صورت شبه تجربی و اقدام پژوهی و با شیوه تحلیلی انجام شد. 20 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در دو گروه روانشناسی و علوم تربیتی و کتابداری آزمودنی ها را تشکیل دادند. دو پرسشنامه با سوال های باز طراحی شد. پرسشنامه اول، برای شناسایی ویژگی های شرکت کنندگان و زمینه موضوعی پژوهش در دست انجام آنها و سواد اطلاعاتی را سنجید، مبتنی بر استانداردهای سواد اطلاعاتی ACRL تدوین شد. محتوای کارگاه ها بر پایه نیازهای تعیین شده آزمودنی ها شکل گرفت. در طول کارگاه هر آزمودنی بر پایه موضوع مورد تحقیق خود به جستجو و فعالیت پرداخت. یافته ها: گرچه در پیش آزمون گروه اول مشخص کردند که درک مناسبی از مفاهیم سواد اطلاعاتی ندارند ولی هر دو گروه در پس آزمون مفاهیم را درک کرده و پاسخ های مرتبطی به سوال ها دادند. هر دو گروه در پیش آزمون به مشکلاتی مانند روبرو شدن با بازیافت های زیاد، در برخی مواقع عدم کاربرد کلید واژه هایی که انتخاب می کنند و عدم توانایی در استفاده از بازیافت ها اشاره کردند. اما در آزمون همه آنها از نتایج کارگاه رضایت داشته و دریافتند که چگونه دامنه موضوع را محدود کنند، به اطلاعات دست یابند و از آن در فرایند پژوهش استفاده نمایند.

کلیدواژه ها:

برنامه های آموزشی زمینه گرا ، سواد اطلاعاتی زمینه گرا ، آموزش سواد اطلاعاتی زمینه مدار ، آموزش سواد اطلاعاتی در بافت ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دانشگاه فردوسی مشهد

نویسندگان

مهری پریرخ

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی

شعله ارسطوپور

رییس بخش ارزیابی و مجموعه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اطلاعات

رامین نادری

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد