تاثیر ابعاد فناوری برتر بر عملکرد بازار محصولات جدید

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 741

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTDM-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

امروزه صنایع فناوری برتر عامل مزیت رقابتی میان کشورها محسوب می شوند و سهم عمده تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می دهند. هدف از این تحقیق شناخت عوامل تاثیرگذار بر موفقیت توسعه محصول و بررسی ارتباط ساختاری میان آن ها در صنایع فناوری برتر است. اگرچه حوزه ی نظری این تحقیق گسترده است، ما در این تحقیق به دنبال عوامل درون سازمانی هستیم که عملکرد بازار نوآوری های فناورانه ی سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهند و این سوال را مطرح می کنیم که در صنعت فناوری برتر چه عواملی عملکرد بازار محصولات جدید سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهند سوال این تحقیق، برگرفته از مسیله صنعت است که در جلسات مشترک با مدیران پروژه شکل گرفته است. برای این کار، با بومی سازی آیتم ها و متغیرهای تحقیق به وسیله انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و دسته بندی عوامل تاثیرگذار به سه متغیر ویژگی فناوری برتر، توانمندی های پویا و ریسک سرمایه گذاری، مدل تحقیق در 54 سازمان بررسی شده است، سازمان هایی که به نحوی با فناوری های برتر در توسعه محصولات خود سروکار دارند. گزارشات و نتایج بدست آمده از تحلیل های رگرسیون PLS نشان می دهد که نوع فناوری از نظر برتر بودن به شدت بر عملکرد بازار تاثیرگذار است. همچنین مشاهده شد که هر چه میزان پیشرفته بودن فناوری افزایش یابد، ریسک سرمایه گذاری، توانمندی های پویای سازمان نیز به شدت افزایش می یابند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با پیشرفته شدن فناوری، برای رسیدن به عملکرد بالای بازار در توسعه محصولات جدید، سازمان ها نیاز به اتخاذ رویکردهای پویا در مدیریت توانمندی های خود و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری دارند.

کلیدواژه ها:

نوآوری فناورانه ، عوامل موفقیت توسعه محصول جدید ، ویژگی محصولات فناوری برتر ، توانمندی های پویا ، PLS bases SEM

نویسندگان

ابراهیم محمودزاده

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مدیریت و فناوری های نرم

ابوالفضل باقری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مدیریت و فناوری های نرم

علی دهقان پیر

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت اجرایی MBE ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر