بررسی عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش آموختگان جوان ایرانی در تاسیس بنگاه کارآفرینانه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTDM-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه بندی مولفه های عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش آموختگان جوان کشور در گرایش به کارآفرینی و تاسیس بنگاه مستقل کسب و کار است. از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش و از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مدیران شرکت های مستقر در مراکز رشد دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بر مبنای تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها و نتایج آزمون فریدمن، مولفه های: ترس از ناتوانی در تهیه منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب وکار، ترس از شکست مالی، نگرانی از عدم امکان تامین الزامات قانونی، ترس از بدهی و نداشتن تجربه کاری، به ترتیب از مهم ترین مولفه های عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش آموختگان جوان در تاسیس بنگاه کسب و کار است. همچنین بر مبنای ضریب همبستگی اسپیرمن، بین تعدادی از عوامل ضد انگیزشی با متغیر وابسته (تاسیس بنگاه جدید کسب و کار)، در سطح 95 درصد اطمینان، همبستگی معنی دار معکوس وجود دارد. بر مبنای نتایج حاصل، عوامل ضد انگیزشی شناسایی شده به عنوان موانع کارآفرینان مورد مطالعه درگرایش به فعالیت های کارآفرینانه عمل می کند. این یافته ها می تواند درسیاست گذاری و برنامه ریزی مسیولان جهت بهبود شرایط محیطی برای کارآفرینی و تدوین برنامه های ترویجی و آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

محمد تقی انصاری

عضو هییت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

بهمن فکور

عضو هییت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران