مدیریت سبز منابع انسانی:رویکردی در جهت مدیریت زیست محیطی پایدار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,074

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_054

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

امروزه ، حوزه مدیریت منابع انسانی (HR) فشارهای متعدد برای تغییر را تجربه می کند. تغییرات در اقتصاد،جهانی شدن، تنوع داخلی، و فن آوری خواسته های جدید برای سازمان ایجاد کرده اند و این حوزه را دربرخی از جهات کاملا جدید هدایت کرده است. بنابراین، به منظور بهبود کنترل عملکرد زیست محیطی ،برخی از سازمان ها مبادرت به ارزیابی های ایمنی و سلامت زیست محیطی کرده و سیاست های مدیریتسبز را توسعه داده و با اتخاذ سیاست مدیریت سبز، عملکرد اقتصادی سازمانق را بهبود بخشیده اند .بنابراین هدف اصلی این مقاله معرفی مدیریت منابع انسانی سبز و ارتباط آن با زنجیره تامین سبز و توسعهپایدار است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است. . یافته ها نشان داد که جنبش سبز برایحفاظت از محیط زیست از عناصر کلیدی به سمت مدیریت سبز منابع انسانی می باشد. مدیریت منابعانسانی سبز به عنوان ابزاری قوی که نقش عوامل انسانی را به عهده دارد. می تواند به سازمان ها برای انجاممسیولیت های اجتماعی خویش در راستای حفظ محیط زیست کمک شایانی نماید. مدیریت منابع انسانی باتمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و ادغام آنها در فعالیتهای خود مدیریت منابعانسانی سبز را معرفی و امکانات و شرایط جالبی را برای تمامی فعالان و سرمایه گذاران فراهم می آورد تا بامشارکت در این برنامه ها ضمن بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان و توجه به سیاستهای توسعه پایداررابطه ای سودمند را برای خود خلق نمایند . مدیریت سبز با بهینه سازی منابع و کاهش اتلاف انرژی در حالگذر از سیستم های مالی مبتنی بر صنعت به سمت اقتصاد مبتنی بر استعداد و ظرفیت ها می باشد . درنهایت، برخی توصیه های عملی برای اهداف سبز در سازمان ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، مدیریت زیست محیطی ، مدیریت منابع انسانی سبز ، توسعه پایدار

نویسندگان

محسن عظیمی

بخش مدیریت ، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون، ایران

علیرضا قاسمی زاد

استادیار، بخش مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون، ایران