اهمیت زیستی و غیر زیستی تالاب بین المللی هامون در منطقه سیستان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 656

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMOUN01_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

تالاب بین المللی هامون از مهمترین اکوسیستم های شرق کشور بوده و در گروه تالاب های آب شیرین طبقهبندی می شود. این تالاب دارای اکوسیستم متغیری است که در سال های متمادی دوره های پر آبی و خشکسالیمتعددی را پشت سر گذاشته است. با توجه به منابع در دسترس، تالاب هامون در دوره پر آبی خود در برگیرنده30 گونه پستاندار، 183 گونه پرنده، 5 گونه خزنده، 7 گونه دوزیستان و 55 گونه گیاهی بوده است که نشاندهنده نقش مهم این تالاب در حفظ تنوع زیستی می باشد. همچنین تالاب هامون به واسطه تولید ماهی و صیدتوسط صیادان، شکار پرندگان و تولید گیاه نی جهت استفاده در حصیر بافی و امکان پرورش دام برای ساکنینسیستان از نظر اقتصادی کمک شایانی به امرار معاش آن ها کرده است. بر این اساس تالاب هامون به عنوان ارایهدهنده خدمات زیستی در منطقه می تواند نقش مهمی را در بقای گونه های زیادی از گیاهان و جانوران وابسته بهخود ایفا کند و از این جهت جزو با ارزشترین سرمایه های ملی کشور به حساب می آید. اما متاسفانه در حالحاضر تالاب هامون تقریبا تمامی نقش ها و خدمات خود را از دست داده و تمامی پتانسیل های بالفعل آن نابودشده است و ضروری است که بیش از پیش به تالاب بین المللی هامون توجه شود.

نویسندگان

هاشم خندان بارانی

مربی، گروه پژوهشی شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

نرجس سنچولی

مربی، گروه پژوهشی شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

میثم امیری

مربی، گروه پژوهشی منابع آب، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران