بررسی رابطه ویژگی های شغلی با انگیزه کاری و سلامت روان کارکنان فعال وغیر فعال شهرداری تربت حیدریه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 516

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_067

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

در محیط رقابتی کسب و کار امروز عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد در راستای این هدف خطیر مدیران در پی شناسایی و بهره گیری از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثر بخش ترین کاراترین و بهره ورترین طرق ممکن بکار گیرند عمده منابع هر سازمانی متوجه نیروی انسانی مالی و فنی آن است که مسلما سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی دیگر منابع را به خدمت گرفته است هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی با انگیزه کاری و سلامت روان کارکنان فعال و غیر فعال شهرداری شهرستان تربت حیدریه است به این منظور سه پرسشنامه ویژگی شغلی جان ونگر 1995 انگیزه کاری برادلی برایت 1980 و سلامت روان GHQ-28 گلذبرگ و هیلر 1972 استفاده گردید که روایی آن متوسط گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی تایید و پایایی پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودن آنها مورد تایید قرار گرفت

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن فهیم دوین

نویسنده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

سید جمال پور قایمی

استادیار دانشگاه آزاد واحد مشهد