تحلیل شاخص های زیست محیطی سد یامچی قبل و بعد از احداث سد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMEI03_035

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در بیشتر سدهای احداث شده در کشورمان به صورت جامع به بررسی اثرات زیست محیطی پرداخته نشده است. نظر به اینکهسد یامچی منبع تامین آب شرب شهرهای اردبیل و سرعین می باشد، مطالعه محیط زیست این حوضه قبل از احداث سد و بعداز احداث سد لازم و ضروری به نظر می رسید. هدف این مطالعه تحلیل تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی بود،بدین منظور تغییرات تمامی پارامترهای زیست محیطی در قبل و بعد از احداث سد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و پس ازتهیه و تنظیم اطلاعات بر اساس پارامتر های زیست محیطی، تغییرات این پارامترها مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در تحقیق حاضر سعی شد برخی از جدیدترین مطالعات و تجربیات مشابه در مورد کاربرد شاخص های ارزیابی کیفیت محیطزیست استخراج گردد. در مرحله بعدی شاخص های بکار برده شده توسط کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. سپسطی تحلیل های مقایسه ای مجموعه کاربردی تری از شاخص ها برای ارزیابی کیفیت محیط زیست جمع آوری و طبقه بندیگردید. پس از بررسی و مقایسه شاخص های زیست محیطی می توان اظهار داشت که اکثر پارامترهای زیست محیطی رو به بهبودبوده است. البته در برخی موارد میزان آلودگی ها رو به افزایش بوده است که نیاز به پایش و کنترل دارد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی تغییرات محیط زیست ، سد ، شاخص های زیست محیطی ، یامچی

نویسندگان

وحید ولی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

ابراهیم فتایی

دانشیار گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران