توسعه ابعاد خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری در قالب شهرداری الکترونیک (ضرورت ها، پشتوانه ها، چالش ها و تدابیر پیشنهادی)

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,019

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMUN02_061

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1387

چکیده مقاله:

با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی شهروندان، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است، چنان که لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، ب ه کا رگیری رو ش ها و فناور ی های نوین خدمات رسانی می باشد. بهره گیری از قابلیت های خدمات الکترونیکی و تعاملی در راستای نوآوری، توسعه و ارتقای کیفیت خدمات شهری، مزایای فراوانی را در بر دارد، که در این میان شهردار یها نیز به عنوان مراکز عمده مدیریت و ارائه خدمات شهری، می توانند با توسعه ابعاد خدمات رسانی در قالب عرضه خدمات شهردار یهای الکترونیک، از مزایای فراوان آن بهره گیرند. با توجه به اهداف توسعهای نهادهای مدیریت شهری تهران جهت نوآوری و شکوفایی در عرصه خدمات رسانی به شهروندان، انجام مطالعات راهبردی و شناسایی زمینه ها و چالش های توسعه خدمات الکترونیک شهری در سطح شهردار یهای مناطق تهران امری ضروری می نماید. لذا در این ارتباط و در نخستین گام، پژوهشی نظری با هدف تبیین مزایا و نقش خدمات رسانی الکترونیک در توسعه ابعاد خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری، صورت گرفته است. سپس با تأکید بر نقش شهرداری های مناطق تهران و بررسی و تحلیل شرایط موجود، زمینه ها و چالش های متقابل، در چهار حوزه زیرساختار «سیاسی- قانونی»، «اقتصادی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «فنّی- علمی»، مورد تحلیل و شناسایی قرار گرفته اند. در این گزارش پژوهش، ابتدا در مقدمه ای به تشریح ابعاد مسأله و بیان ضرورت های موجود پرداخته و پس از مرور اجمالی مبانی نظری خدمات الکترونیک شهری، چهارچوب علمی تحقیق، تشریح شده است. پس از آن ضمن تحلیل و ارائه یافته های پژوهش، اقدامات و راهکارهایی پبشنهادی نیز جهت استفاده از پشتوانه های موجود و عبور از چالش های فرا روی توسعه خدمات شهردار یهای الکترونیک تهران، در قالب تدابیر «مدیریتی- ساختاری»، «اجرایی- اقتصادی»، «پژوهشی- آموزشی»، ارائه شده اند.

کلیدواژه ها:

شهرداری الکترونیک - خدمات الکترونیک شهری - نهادهای مدیریت شهری - شهرداری تهران

نویسندگان

مهران نژادجواد یپور

کارشناس ارشد مدیریت شهری، مشاور شهرداری منطقه ۱۳ تهران و شهرداری قرچک

حسین حیدری

کارشناس ریاضی، شهردار قرچک

جواد رستمی

کارشناس ارشد مدیریت شهری و معاون شهردار قرچک