نقش شهرداری الکترونیکی در گستردگی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد: مرند

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,916

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMUN02_018

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1387

چکیده مقاله:

شهر به عنوان ارگانیزم زنده وسیستمی پویا در فرایند توسعه جوامع بشری به عنوان خواستگاه تحولات علمی در فرایند رشد خود تغییرات عمده ای متحمل شده است. امروزه دیدگاه شهر الکترونیک با تکیه بر خلق فضاهای مجازی با بهره مندی از پیشرفت های فناوری اطلاعات و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد توجه مدیران و نظریه پردازان شهری می باشد در این بین نقش شهر الکترونیک و مدیریت گستردگی در بهنیه کردن رشد آتی شهر با تلفیق داده های سنجش از دور، از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه در چند دهه ی اخیر فرایند شهر نشینی رشد ارگانیک شهری ایران را تحت تاثیر قرار داده است از این رو برای پی بردن به تغییرات حادث شده منطقه شهری، شهرمرند مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله برای ارزیابی گستردگی شهری از روشهای آماری و همچنین برای تبدیلات کاربری از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ETM ،TM و IRS سالهای 1368، 1379، 1385 استفاده شد و پس از عملیات تصحیح و باز سازی برای کشف تغییرات، از روشهای فازی استفاده گردید. همچنین برای پیش بینی روند تغییرات تا سال 1395 از روش ترکیبی مدل زنجیره مارکوف و سلول های خودکار استفاده گردیده است و برای تبیین مسئله نقش شهر الکترونیک در مدیریت گستردگی شهری مورد ارزیابی قرار گرفت در انتها نقش ایجاد فضای شهری مجازی در بهینه شدن توسعه و کنترل گستردگی شهری مرند تبیین می شود.

نویسندگان

مهدی ملازاده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

شهریور روستایی

ناظر و مشاور شهرداری الکترونیکی مرند و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان گر