رابطه ی آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت شهرداری نمونه موردی: شهر گناباد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 819

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URBANPLANING08_036

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یکی از راه های رسیدن به شهر مطلوب و پایدار، بالا بردن میزان آگاهی ساکنان یک شهر نسبت به حقوق و قوانین شهری است تا بتواند به حقی که جامعه برایشان در نظر گرفته است دست یابند، لذا قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قمداد نمود. مردم علاوه بر حقوق ذاتی، از حقوق اعتباری نیز برخوردارند؛ در این مقاله، به مسیولیت ها و ماموریت های مرتبط با مدیریت شهری، پرداخته می شود. با عنایت به این مهم که در مفهوم شهروندی فعال، شهروند متقاضی مشارکت هدفمند است، چنین ادراک می شود کخه برای شهروند بودن در کامل ترین معنای آن، باید موثر و فعال بود این مقاله به بررسی وضعیت شهروندی فعال در شهر گناباد و رابطه ی آن با شناخت شهروندان از حقوقشان پرداخته و رابطه ی شهروندی فعال و پاسخگویی و شفافیت شهرداری و سطح توسعه یافتگی محلات را بررسی می کند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه (120 شهروند بالای 18 سال در دو محله شهر گناباد ) انجام شده و داده های حاصل از پرسش نامه در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های فیشر، همبستگی کندال تاهو و تحلیل میسر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش آگاهی شهروندان، موجب مشارکت بیشتر آن ها برای ادای تکالیف در امور شهری و توسعه ی شهروندی فعال می شود، اما توسعه ی شهروندی مشارکت جو و فعال، رابطه ای با شفافیت شهرداری و پاسخ گویی در عملکرد شهرداری (یا حداقل شکل گیری چنین ادراکی در شهروندان) ندارد. همچنین آگاهی از حقوق شهروندی و مراتب شهروندی فعال در ارتباط با حوزه های گوناگون شهرداری، با یکدیگر تفاوت دارند اما رابطه ای با سطح توسعه یافتگی محلات ندارد؛ لذا توصیه می شود که شهرداری ها برنامه های اصلاحی خود را با رویکردهای اقتضایی تنظیم نمایند .

نویسندگان

مینا شجاع

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشگاه فردوسی مشهد