ارزیابی لرزهای سازه های بتن آرمه تقویت شده با استفاده از کامپوزیتهای CFRP /GFRP -مطالعه مقایسه ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 457

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILED04_038

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

با اینکه در گذشته اثربخشی تقویت الیاف پلیمر (FRP (در تعمیر یا مقاوم سازی قطعات بتن آرمه با دقت زیادی مورد بررسی قرار گرفته ولی ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای تقویت شده به وسیله کامپوزیت FRP از نظر بررسی شکل پذیری، مقاومت جانبی وهمچنین مکانیسمهای شکست به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است ،درحالیکه این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که مقاوم سازی سازهها بر اساس حرکات زمین صورت گرفته وطراحی گردند. در یک مطالعه مقایسهای این مقاله به ارزیابی لرزهای ومقایسه نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به تقویت خمشی ساختمانها با استفاده از پلیمرهای با الیاف شیشه وکربن (CFRP/GFRP (پرداخته است. به عنوان مطالعه موردی یک ساختمان 8 طبقه بتن آرمه با شکل پذیری متوسط ،با یک مداخله جزیی در شکل پذیری، جابجایی جانبی وارایه فلسفه طراحی تیر ضعیف ستون قوی ومقاوم سازی با هدف افزایش مقاومت جانبی درنظر گرفته شد. برای این منظور ورقهای کامپوزیت در دومنطقه پایانی تیرها وستونها بر روی آنها اعمال شده وپیوند میخورند. بمنظور مقایسه رفتار لرزهای ساختارهای مقاوم سازی شده با ساختار اصلی از تجزیه تحلیل غیرخطی بار افزون پوش آور بهره گرفته شده است.همراه مدلهای اتخاذ شده منحنی نیرو-تغییر شکل از مفاصل پلاستیک غیرخطی با توجه به رفتار غیر ارتجاعی مواد ،جزییات تقویت وابعاد اعضاء ارایه شده است. اعلام نتایج حاکی از آن است که استفاده از هردو مواد CFRP/GFRP سبب افزایش مقاومت جانبی گردید، بهبود CFRP به اندازه دوبرابر GFRP بود درحالیکه GFRP شکل پذیری بیشتری را فراهم نمود.

نویسندگان

محمد پیش یار

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - سازه دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر