مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 755

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LIRJ-6-2_001

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف: هدف از انجام این پژوهش تحلیل مبانی نظری مفهوم، اهمیت، پیشینه و نحوه مستندسازی دانش بر پایه چرخه حیات دانش سازمانی و معرفی راهبردهای عملیاتی خودکار و نیمه خودکار استخراج دانش ضمنی و کدگذاری و باز نمودن دانش عینی است روش: این مقاله از نوع مروری تحلیلی است که با استفاه از روش کتابخانه ای و بررسی منابع نظری تهیه شده است. یافته ها: در این پژوهش بر پایه این پذیره که بدون استخراج و مستندسازی دانش، مدیریت دانش در هیچ سازمانی تجلی نخواهد یافت مبانی نظری و پیشینه مستندسازی دانش سازمانی تحلیل شده است با بررسی منابع حوزه مشخص شد که سازمانهای ایرانی از نظر مستندسازی دانش در وضعیت مناسبی قرار ندارند. یکی از مهمترین دلایل آن اشنا نبودن با نحوه مستندسازی و ناآگاهی نسبت به راهبردهای عملی آن می باشد در راستای پاسخگویی به این مساله در این پژوهش تلاش شد ابتدا بر پایه این واقعیت که فرایند کسب و مستندسازی از الگوهای چرخه حیات ددانش سازمانی دالکر تشریح گردد و در گام بعدی با توجه به ضرورت اشنایی سازمانها با راهبردهای عملیاتی استخراج دانش ضمنی و کدگذاری و باز نمودن دانش عینی، ضمن اشاره به ملاکهای انتخاب راهبرد، مهمترین راهبردهای عملی خودکار و نیمه خودکار در دو سطح فردی و گروهی تحت عنوان راهبردهای تولید و تحلیل پروتکل معرفی شد در پایان بر پایه یافته های پژوهش، پیشنهادهایی ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

مستندسازی دانش ، کسب داشنف استخراج دانش ضمنی و عینی ، کدگذاری دانش ، باز نمودن دانش ، تولید پروتکل ، تحلیل پروتکل ، چرخه یکپارچه حیات دانش سازمان دالکر

نویسندگان

سلیمان شفیعی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا

محسن نوکاریزی

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

زهرا جعفرزاده کرمانی

استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)