بررسی حقوق بزه دیده در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتیدر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD03_434

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مهم ترین وظیفه یک مشاور فراهم کردن اطمینان خاطر عاطفی دوباره برای بزه دیده است که البته موفقیت آن به برآورد شدن نیازهای عملی برای بزه دیدگان بستگی دارد. اگر مشاوره دهنده نتواند هیچ کاری برای از میان بردن فشارهای روانی پیوسته بزه دیده ای که نیازهای عملی اش برآورده نشده است انجام دهد، بخشی از تلاش او باید به کمک به دگرگونی شرایطی باشد که بر این فشار روانی می افزاید. قانون جدید دستاوردها و رویکردهای جدیدی را برای نخستین بار در نظام کیفری ایران مطرح کرده که بیشتر این نگرش ها در حیطه حقوق متهم و بزه دیده و در نهایت جامعه است که به نزدیک شدن هر چه بیشتر به اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری که یکی از قواعد مهم در حقوق بین المللی خصوصی و حقوق بشر است کمک می کند. از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این تحقیق در عمل امکان پذیر نمی باشد، با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات از کتب، مقالات، اسناد، آرای محاکم داخلی و خارجی، سایتهای معتبر جهانی و کنوانسیون های بین المللی پرداخته و سپس به نحو تحلیلی – توصیفی به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته می شود. از این رو با تلاش می شود با کنکاش در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حمایت از حقوق بزهدیده مورد بررسی قرار دهیم

کلیدواژه ها:

بزه دیده ، متهم ، عدالت کیفری ، قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسندگان

سید ابوافضل موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

مریم نقدی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

رشید قدیری

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران