حمایت از بزه دیده درمرحله دادرسی و اجرای حکم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 347

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD03_432

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

جرم شناسی اولیه با محوریت مجرمین و توجه به خصوصیات و انگیزه های آنان شکل گرفت و به قربانیان جرایم توجه چندانی نمی شد. در سال های اخیر توجه به قربانیان جرایم، ویژگی ها، فعالیت روزمره و سبک زندگی آن ها مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است. اهمیت حمایت از بزه دیده در مباحث جرم شناسی در مواردی نظیر آشکار شدن جرم و به دست آوردن نرخ جرم در سطح جامعه نمود می یابد، چرا که بعضی از جرایم به علت عدم شکایت قربانیان هرگز شناخته نشده و مورد رسیدگی قرار نمی گیرند. قانون جدید دستاوردها و رویکردهای جدیدی را برای نخستین بار در نظام کیفری ایران مطرح کرده که بیشتر این نگرش ها در حیطه حقوق متهم و بزه دیده و در نهایت جامعه است که به نزدیک شدن هر چه بیشتر به اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری که یکی از قواعد مهم در حقوق بین المللی خصوصی و حقوق بشر است کمک می کند. از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این تحقیق در عمل امکان پذیر نمی باشد، با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات از کتب، مقالات، اسناد، آرای محاکم داخلی و خارجی، سایتهای معتبر جهانی و کنوانسیون های بین المللی پرداخته و سپس به نحو تحلیلی – توصیفی به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شدهپرداخته می شود. از این رو با تلاش می شود با کنکاش در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حمایت از حقوق بزه دیده مورد بررسی قرار دهیم

کلیدواژه ها:

بزه دیده ، متهم ، عدالت کیفری ، قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نویسندگان

سید ابوافضل موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

مریم نقدی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

رشید قدیری

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران