بررسی کارایی مدل همبستگی شرطی پویا در تخمین همبستگی در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

446

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCSM01_065

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

از آن جایی که فضاهای مالی به شدت چندبعدی و پیچیده است، پیش بینی همبستگی، یکی از عوامل اساسی در برنامه ریزی های مالی به شمار می آید. در این شرایط، مدلی معتبر خواهد بود که قابلیت تنظیم شدن با انواع ریسک های جدید را داشته و در عین حال نسبت به شوک های تصادفی بی تفاوت باشد مدل همبستگی شرطی پویا می تواند در این شرایط همچنان با کیفیت قابل قبولی خود را با این تغییرات تنظیم نماید. با توجه به توضیحات فوق، ضروری به نظر می رسد که نوسانات چندمتغیره که ناشی از تغییرات همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده سبد دارایی ها می باشد، مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور، در این پژوهش تغییر پذیری همبستگی میان دارایی های مورد مطالعه در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1391 تا 1394 مربوط به بورس تهران، همبستگی میان شاخص های دارویی، بانک ها و موسسات مالی، فلزات اساسی و مواد و محصولات شیمیایی با استفاده از گارچ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که همبستگی میان دارایی های مورد بررسی در طول زمان متغیر است و استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا مناسب تر از مدل همبستگی شرطی ثابت تشخیص داده شده است، این مدل هم برای شرایطی استفاده می گردد که همبستگی در طول زمان تغییر کند. همچنین مشخص گردید که مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد مناسب تری از همبستگی شرطی ثابت و همبستگی غیرشرطی در تخمین همبستگی میان دارایی ها (شاخص های شیمیایی، دارویی، بانکی و فلزات اساسی) دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد مهدیپیرو جعفری
محمد مهدی پیرو جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران

حمید رضابزاز زاده
حمید رضا بزاز زاده

عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری