بررسی و مقایسه تاثیر مصرف مکمل ال-کارنیتین با ترکیب مکمل کافیین و ال- کارنیتین همراه با تمرین هوازی بر درصد چربی زنان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCWSD01_109

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی اثر مصرف مکمل کافیین ومصرف ترکیب مکمل کافیین و ال-کارنیتین همراه با تمرین هوازی بر درصد چربی زنان بود.به همین منظور از میان داوطلبان شرکت کننده،20 نفر(سن 10+30 و میانگین درصد چربی3+30) به صورت تصادفی در دو گروه مکمل ال-کارنیتین و ترکیب مکمل کافیین و ال-کارنیتین قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل 5دقیقه راه رفتن، 10 دقیقه حرکات کششی، 15دقیقه دویدن، 35 دقیقه حرکات موزون و ایروبیک و 5 دقیقه سرد کردن می شود که به صورت 5 روز در هفته به مدت هفت هفته صورت می گرفت. درصد چربی قبل بعد از مصرف مکمل ها و تمرینات هوازی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیر نوف و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.(p<0.05) نتایج نشان داد که مصرف مکمل ال-کارنیتین و ترکیب مکمل های کافیین و ال-کارنیتین همراه با تمرینات هوازی بر درصد چربی زنان تاثیر معنا داری دارد، همچنین در نمودارهای مشاهده شد که میانگین درصد چربی در گروه ترکیب نسبت به گروه مکمل ال -کارنیتین کاهش بیشتری داشته است.

نویسندگان

سارا تیموک

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران

نعمت اله نعمتی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران

طاهره باقر پور

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران