CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و مقایسه تاثیر مصرف مکمل ال-کارنیتین با ترکیب مکمل کافیین و ال- کارنیتین همراه با تمرین هوازی بر درصد چربی زنان

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه تاثیر مصرف مکمل ال-کارنیتین با ترکیب مکمل کافیین و ال- کارنیتین همراه با تمرین هوازی بر درصد چربی زنان
شناسه (COI) مقاله: NCWSD01_109
منتشر شده در همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا تیموک - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران
نعمت اله نعمتی - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران
طاهره باقر پور - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی اثر مصرف مکمل کافیین ومصرف ترکیب مکمل کافیین و ال-کارنیتین همراه با تمرین هوازی بر درصد چربی زنان بود.به همین منظور از میان داوطلبان شرکت کننده،20 نفر(سن 10+30 و میانگین درصد چربی3+30) به صورت تصادفی در دو گروه مکمل ال-کارنیتین و ترکیب مکمل کافیین و ال-کارنیتین قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل 5دقیقه راه رفتن، 10 دقیقه حرکات کششی، 15دقیقه دویدن، 35 دقیقه حرکات موزون و ایروبیک و 5 دقیقه سرد کردن می شود که به صورت 5 روز در هفته به مدت هفت هفته صورت می گرفت. درصد چربی قبل بعد از مصرف مکمل ها و تمرینات هوازی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیر نوف و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.(p<0.05) نتایج نشان داد که مصرف مکمل ال-کارنیتین و ترکیب مکمل های کافیین و ال-کارنیتین همراه با تمرینات هوازی بر درصد چربی زنان تاثیر معنا داری دارد، همچنین در نمودارهای مشاهده شد که میانگین درصد چربی در گروه ترکیب نسبت به گروه مکمل ال -کارنیتین کاهش بیشتری داشته است.

کلمات کلیدی:
ال-کارنیتین،کافیین، تمرینات هوازی، درصد چربی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/605309/