بررسی ابعاد و متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت عملکرد و ارزیابی شهرداری ها با مدل BSC کارت ارزیابی متوازن ، مطالعه موردی شهرداری خدابنده

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 585

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM03_124

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

این مطالعه، به بررسی ابعاد و متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت عملکرد و ارزیابی شهرداری ها با مدل BCS)کارت ارزیابی متوازن)، در شهرداری خدابنده می پردازد. جامعه آماری این مطالعه، کارکنان و مدیران شهرداری شهرستان خدابنده می باشد. که تعداد آن ها 140 نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 102 نفری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای این مطالعه انتخاب شد. قلمرو زمانی از لحاظ اجرای پژوهش بین دی 1394 الی شهریور 1395 می باشد.مدل مفهومی ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازدهی متوازن شامل چهار بعد مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است.دراین پژوهش جهت آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. از آنجایی که توزیع داده های این مطالعه به صورت نرمال بود، لذا به منظور آزمون فرضیه ها از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده شد. از جمله این آزمون ها، آزمون همبستگی پیرسون می باشد.ضریب همبستگی بین دیدگاه مالی و بهبود عملکرد معادل534/0 می باشد که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است.ضریب همبستگی بین رشد یادگیری و بهبود عملکرد معادل511/0 می باشد که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است.ضریب همبستگی بین شاخص های مشتری و بهبود عملکرد معادل711/0 میباشد که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است، یعنی افزایش یکی باعث افزایشدیگری می شود.متغیر شاخص های مشتری معنی دار می باشد.ضریب همبستگی بین فرایند های داخلی و بهبود عملکرد معادل465/0 می باشد که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است.

نویسندگان

فرامرز طهماسبی

استادیار گروه اقتصاد.دانشگاه پیام نور

نصرت اله بهرامی

کارشناسی ارشد مدریت اجرایی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسلام، علی اکبر (1389)، طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی ...
 • الوانی، مهدی، سیدنقوی، میرعلی (1382) مدل امتیازی متوازن، الگوی برای ...
 • انواری رستمی، علی اصغر (1380)، طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه ...
 • ایران نژاد پاریزی، مهدی (1378)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ...
 • برک پور، ناصر (1389) ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر پایه ...
 • بورنه، مایک و بورنه، پای پا (1386)، ترجمه الهوردی تقوی، ...
 • حافظ نیا، محمدرضا (1382)، مقدمه ای بر روش تحقیق در ...
 • حسینی، سید عباس(1387) ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ...
 • خاکی. غلامرضا (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه ...
 • دلاور، علی(1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی ...
 • دیوید، فردآر (1383)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و محمد ...
 • رحیمی، غفور (1385)، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، ماهنامه ...
 • تحلیل تطبیقی مدل های ارزیابی عملکرد (SCR&PI, CED, BSC, EFQM و مالکوم باتدریج) از حیث اهداف، مبانی و نتایج و دستاوردها [مقاله کنفرانسی]
 • سرمد، زهره: بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق ...
 • سنجری، احمدرضا (1388)، روش های تحقیق در مدیریت؛ دولتی، بازرگانی، ...
 • شفیعی، زینب(1387)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس ...
 • صادق پور، ابوالفضل؛ مقدس، جلال(1374)، نظریه سازمان-مدیریت و علم مدیریت، ...
 • صادقی، فواد (1386)، ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران ...
 • طبرسا، غلامرضا(1378)، بررسی و تعیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب ...
 • عباس پور، عباس (1382) _ مدیریت منابع انسانی، رویکرده، فرآیندها ...
 • علی احمدی، علیرضا؛ فتح الله، مهدی(1382)، نگرشی جامع بر مدیریت ...
 • فروتن، سمانه (1390)، ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با استفاده از ...
 • فقیهی، هوشیار (1387)، ارزیابی عملکرد شهرداران منطق شهرداری تهران، ویژه ...
 • قدسی پور، سیدحسن (1379)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مرکز نشر ...
 • کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386)، سازمان استراتژی محور، ترجمه ...
 • کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386)، همسویی استراتژیک، ایجاد هم ...
 • کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1384)، نقشه استراتژی، تبدیل دارایی ...
 • مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران (1380)، طراحی نظام ...
 • مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1388)، طراحی نظام ...
 • مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1391)، شاخص ها ...
 • مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1387)، نظام های ...
 • مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهر تهران(معاونت پژوهشی) (1386)، ...
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران (1389)، نظام ...
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهری شهرداری تهران(1392)، برنامه ...
 • مومنی، منصور (1389) تحلیل های آماری با استفاده از SPSS ...
 • نجاتی، مصطفی (1386)، ارزیابی عملکرد شهرداری ها با استفاده از ...
 • نیلی، مسعود (1382)، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، ...
 • Agostino, Deborah and Arnoboldi , michela (2011) _ How the ...
 • Ahn, H., 2001, Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience ...
 • Akalu, M. M. 2003. The Process of Investmet Appraisal: The ...
 • Bracegirdle , Peter, International Experience in Municipal Performance Measurement, Manila, ...
 • Kanji, G.K. (1998) Measurement of business excellence, Total Quality Management, ...
 • Kanji, G.K. (2002) Kanji's Business Scorecard, Total Quality Management, pp ...
 • Kaplan R.S., Norton D.P. 1992. The Balanced Scoreca rd-Measures That ...
 • Kaplan R.S., Norton D.P. 1996. The Balanced Scorecard. Boston: Harvard ...
 • Neeiy, A. and Adams, C. (2002) _ Perspectives _ performance: ...
 • Niven Poul. Balanced Scorecard step by step for Government and ...
 • Walton, Curt; Schumacher, Lisa; Robinson, Chuck, 2001; Putting Strategy first ...
 • Zairi Mohamed, (1994), Measuring Performance for Business Result , champan ...
 • نمایش کامل مراجع