تعیین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تصمیم گیری بهتر مدیران در تربیت بدنی استان اردبیل

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 467

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAESREAI01_062

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تصمیم گیری بهتر مدیران تربیت بدنی استان اردبیل بود. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت آن از نوع کمی، به لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین و کارکنان تربیت بدنی استان اردبیل به تعداد 180 که نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 118 نفر و روش نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه ای تصادفی انتخاب گردید. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه و میدانی (از طریق پرسشنامه) بود. ابزار ردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن از طریق نظر اساتید و پایایی آن از طریق آماره آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تصمیم گیری 78% و برای پرسشنامه فن آوری اطلاعات از 82% به دست آمد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن، از آماره همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین متغیرها و برای بررسی فرضیه پژوهش از رگرسیون خطی ساده و از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم شبکه، اتوماسیون اداری، نرم افزار و سیستم مدیریت اطلاعات در تصمیم گیری بهتر مدیران تربیت بدنی تاثیرمثبت و معناداری دارد، به عبارتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تصمیم گیری بهتر مدیران نقش مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

بهرام آقاخانی

کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

مهرداد صادق زاده

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ افضلی، محمود. (1387). بانکداری همراه و چالش های پیش ... [مقاله کنفرانسی]
 • _ آقایی نجف. (1385). طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری ...
 • _ اوضاعی، نسرین. (1387). مطالعه میزان استفاده معلمان مدارس از ...
 • _ بهان، کیت، هولمز، دیانا . (1377). " آشنایی با ...
 • جنید، مسعود. (1380). سیری در بانکداری موبایل در ایران. بانک ...
 • جهان بکام، سعیده. (1386). پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی میزان ...
 • حسن پور، اسماعیل. (1386). تاثیر فناورس اطلاعات در سازمان، جامعه ...
 • حنفی زاده، پیام. حنفی زاده، محمدرضا و خدابخشی محسن. (1387). ...
 • خسروی، محمود و الوانی، مهدی. (1385). نقش سیستم مدیریت MIC ...
 • _ دفت، ریچاردال. (1377). " تئوری. و طراحی سازمان " ...
 • رفیعی، مجتبی. (1377). سیستم اطلاعات مدیریت، انتشارات: دانشگاه پیام نور. ...
 • رولی، جینفر (1380)." مبانی سیستم های اطلاعاتی " ترجمه زهرا ...
 • _ زاهدی شمس السادات. (1384). _ فن آوری اطلاعات و ...
 • _ فهیمی، مهدی و نصیری نیا، مریم. (1385). شناسایی چالش ...
 • کارگر، غلامعلی. (1393). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند ...
 • کونتز و اودانل. (02 20). اصول مدیریت، ترجمه حشمت اله ...
 • مدهوشی، مهرداد. (1381). نقش نظام اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ...
 • مک لوید، ریموند. (1387). _ " , سیستم های اطلاعات ...
 • مومنی، هوشنگ. (1372). _ سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS، تهران، ...
 • _ هادی زاده مقدم، اکرم و طهرانی، مریم. (1387). بررسی ...
 • _ الوانی، مهدی. (1389). مدیریت عمومی، انتشارات نشر نی، ویرایش ...
 • Arnalldo, O, (2011), A discussion of rational and psychological decision ...
 • Burns, M. (2008). "The role of ethics in decision making ...
 • Kevin, T, whyte, G, (2012), Collective efficacy and vigilant problem ...
 • Lin, B, (2011), Information technology capability and value creation. Journal ...
 • Molloy, S, Schwenk, R, (2011), The effects of information technology ...
 • Thompson, T. S. (2010). The impact of locus of control ...
 • نمایش کامل مراجع