بررسی رابطه هوش فرهنگی و اهمال کاری معلمان تربیت بدنی شهر کرمان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDLC01_012

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگی و اهمال کاری معلمان تربیت بدنی شهر کرمان بود. روش تحقیق بصورت توصیفی–همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهر کرمان به تعداد 316 نفر می باشد که نمونه به صورت تمام شمار انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی با روایی 0/87 و پایایی 0/95 و ااهمال کاری با روایی 0/95 و پایایی 0/88 بود. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و.. و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزارSpss 24 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی و اهمال کاری معلمان تربیت بدنی شهر کرمان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین بعد فراشناختی، بعد شناختی، بعد رفتاری و اهمال کاری معلمان تربیت بدنی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. اما بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی و اهمال کاری معلمان تربیت بدنی رابطه معنی داری وجود ندارد.

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

فاطمه کیخایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

صفا طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • هوش فرهنگی و کارگزاران دیپلماسی عمومی (مورد مطالعه: رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) [مقاله ژورنالی]
 • آقا تهرانی م. 1385، اهمال کاری (بررسی علل و راهکارهای ...
 • آلیس آ. جیمز نال و. 132. روانشناسی اهمال کاری غلبه ...
 • پشتیبان م. 133. بررسی رابطه هوش فرهنگی با جامعه پذیری ...
 • جعفری ا. 1393. رابطه بین هوش فرهنگی کارکنان با میزان ...
 • حسینی فر ح. 1390. بررسی رابطه بین تعلل ورضی کارکنان ...
 • حقیقتیان م. صادقی س. شاه چراغی ف. 133. بررسی تاثیر ...
 • خسروی ع. 13888. بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال ...
 • شایسته پرستو. محمدخانی کامران. محمدداوودی امیرحسین. 1393، نقش هوش فرهنگی ...
 • فرجاد م. 1375. روان شناسی اهمال کاری و غلبه بر ...
 • فیاضی م. کاوه م. 1388. تعلل سندرم فردا، ماهنامه تدبیر، ...
 • Balkis M Duru E. 2009. Prevalence of academic procrastination behavior ...
 • Joo seng T. 200)4. Cultural Intelligence and the Global Economy, ...
 • Peterson B. 200)4. Cultural Intelligence a Guide to Working with ...
 • Steel P. David G. 2007. The measuremet and nature of ...
 • نمایش کامل مراجع